ออกกำลังกาย สำหรับภาวะอ้วน

หมายเหตุ

(1) ผู้ที่อยู่ใน SQ และ รพ.สนามควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

(2) ควรหยุดเมื่อมีอาการ ดังนี้ เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น หากหยุดพักแล้วอาการดังกล่าวไม่หายไป ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที