เป้าหมาย แต่ละคนร่วมสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง 60 วัน 60 กิโลเมตร และของรางวัลร่วมสนุกมากมาย


โดยในระบบลงทะเบียนจะมีการให้คำแนะนำตามระดับดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้สมัครแต่ละคนด้วย

รางวัล ก้าวท้าใจ Season 1


การรับรางวัล

1. รางวัลประเภทบุคคล

a.ประกาศผลทางเว็บไซต์ โครงการ ก้าวท้าใจ Season 1 วันที่ 10 เมษายน 2563

b.จัดส่งรางวัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนใน Line ก้าวท้าใจ

2. รางวัลประเภท อสม. จังหวัด

a.ประกาศผลทางเว็บไซต์ โครงการ ก้าวท้าใจ Season 1 วันที่ 20 มีนาคม 2563

b.มอบรางวัลวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

วิธีการใช้แอปพลิเคชัน " ก้าวท้าใจ "

แจ้งปัญหาแอพพลิเคชัน ก้าวท้าใจ Season 1 ผ่าน Facebook Messenger

http://m.me/thaidotrun

2020-01-15 002 ก้าวท้าใจ Season 1 conference.pdf
เสียงการประชุมทางไกลก้าวท้าใจSS1.mp3