ประกาศรางวัล
ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19

ของรางวัลทั้งหมด ใช้ระบบสุ่มรายชื่อ
จากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2
(1 ก.ค. 63 - 29 ส.ค. 63) เท่านั้น

***ของรางวัลทั้งหมด จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ***

สำหรับผู้โชคดีที่มีรายชื่อ
กรุณาแจ้งขนาดเสื้อ ภายในวันที่ 5-15 ต.ค. 63
**ในวันเวลาราชการเท่านั้นค่ะ**
***ไม่สามารถเลือกลายเสื้อได้นะคะ***

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับรางวัล " ไม่สามารถ " เลือกรุ่นหรือสีของนาฬิกาได้