คีตะมวยไทยเกิดจากการรวมตัวของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเสียงดนตรีแบบพื้นบ้านของไทยให้เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทำให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทย

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย : ๘๘/๒๒ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐๒๕๙๐๔๔๑๓ , ๐๒๕๙๐๔๕๘๒ E-Mail : activefam@anamai.mail.go.th